Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Skattetillägg - Vad är skattetillägg vid rättelse på eget initiativ?

Skattetillägg innebär att skatteverket kan påföra dig skattetillägg, om du har lämnat en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration. Har du däremot på eget initiativ rättat felet i efterhand ska du inte bli påförd något skattetillägg.

Nu har emellertid regeringen fått igenom att skattetillägg ska kunna tas ut även om du på eget initiativ rättar en oriktig uppgift. Det här ska gälla i de fall du gör en rättelse i samband med att skatteverket har informerat om en generell kontroll och rättelsen gällande berört område inte kommer in till skatteverket inom två månader. 

I det fallet anses en rättelse inte vara på eget initiativ, sålunda ges myndigheten rätt att ge dig skattetillägg.

Skatteverket ska på sin hemsida ge information om generella kontroller som kommer att genomföras. Den här informationen ska innehålla uppgifter om:

* vad som ska kontrolleras

* vilket beskattningsår eller redovisningsperiod som omfattas

* vilken dag den generella kontrollen offentliggjorts,

* från vilken dag en rättelse, med koppling till kontrollen, kan komma att medföra skattetillägg.

  Om du rättar ett annat beskattningsår eller en annan redovisningsperiod, än den som skatteverket anger på sin webbplats, anses rättelsen vara på eget initiativ. 

Något skattetillägg får då inte tas ut.

När sker ändringen?

Reglerna träder i kraft den 1 augusti 2018 och tillämpas på rättelser som görs efter ikraftträdandet. 

(Regeringens proposition 2017/18:144)

Varför progressiva skatter kan bli orättvist
Skimmad - Vad är skimning?
Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2023 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.