Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Förenklade regler – försäljning elektroniska tjänster

Förenklade regler för mindre företag som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i EU har föreslagits av regeringen. Från januari 2015 gällde att säljaren istället för att momsregistrera sig där köparna finns kan välja att redovisa den utländska momsen via en enda registrering, en så kallad MOSS (Mini One Stop Shop). Den svenska säljaren ansöker om detta hos skatteverket.

Sammanfattningsvis innebär lagförslaget att när ett svenskt företag säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder för högst 99 680 kronor per år kan omsättningen anses vara gjord i Sverige. Försäljningen till svenska köpare får dock inte räknas med i det beloppet. Regeringens föreslagna regler är dock frivilliga, så en säljare kan istället välja att redovisa momsen i köparlandet.

När de nya reglerna träder i kraft kommer inte de företag som redan är registrerat enligt MOSS att avregistreras. De har dock möjlighet, om deras försäljning till EU är under 99 680 kr till privatpersoner, att ansöka om en avregistrering hos skatteverket.

Vad är en elektronisk tjänst?

Enligt mervärdesskattelagen (1994:200) omfattas elektroniska tjänster såsom tillhandahållande av:

1.webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

2.programvara och uppdatering av denna,

3.bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

4.musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och

5.distansundervisning. Lag (2014:940)

De nya bestämmelserna ska vara genomförda 1 januari 2019 och beslut ska tas av riksdagen i höst.

Momspliktigt att hyra ut vårdpersonal
Snart slopas årliga kontrolluppgifter

Relaterade inlägg

Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2023 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.