Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Skatteplanering före nyår - Vad är skatteplanering?

Snart är även år 2019 avslutat och bokslutstider närmar sig för dem med bokslut 31 december 2019 och företagsdeklaration 2020. Det finns några punkter att tänka på för de företag som kan påverka sin inkomst och skatt före årets slut och även kommande deklaration.

* Om du vill slippa statlig skatt på 20 % och inte tagit ut lön upp till brytpunkten (år 2019) på 504 400 kr och ändå tänker ta ut högre lön kommande år det lönsamt att göra det före årsskiftet. Brytpunkt 2 för statlig skatt på 25 % gäller på inkomster över 703 000 kr.

* Den som kan påverka sin inkomst kan även utifrån individuell livssituation, lägga sin inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenningsgrundande (FGI) inkomst.

Nedan uppges gränser för dessa inkomster år 2019:

PGI: 519 700 kr (före allmän pensionsavgift), SGI: 372 000 kr och FGI: 465 000 kr.

* Ett vanligt sätt att minska det beskattningsbara resultatet är att göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som finns i företaget. Gränsen för förbrukningsinventarier som är direkt avdragsgilla ligger år 2019 på 23 250 kr exklusive moms. Dessa behöver inte skrivas av utan blir avdragsgilla på en gång.

* De som fyllt 65 år under 2019 kan vänta med att ta ut lön till efter årsskiftet, för arbetsgivaravgifterna blir lägre efter det år någon fyllt 65 år. Ännu bättre är att både grundavdrag och jobbskatteavdraget blir högre.

Aktiebolag (deklaration 2020)

* Avsättning kan ske med 25 % av resultatet till periodiseringsfond. Den delen slipper beskattas på en gång och måste senast återföras till beskattning sjätte beskattningsåret efter att periodiseringsfonden avsatts. Schablonränta tillkommer dock för aktiebolag med 0,51 % på p-fonden för dem med bokslut år 2019.

* Tidigarelägga inköp av inventarier, som sänker det beskattningsbara resultatet.

* Planerar företaget att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras före årsskiftet.(Första premie betalningen måste ske senast vid redovisning av inkomstdeklaration 2).

Enskild firma och Handelsbolag (deklaration 2020)

* Möjlighet att lägga undan 30 % av resultatet till en periodiseringsfond, där fonden senast måste återupptas till beskattning sjätte beskattningsåret. Dessa företagsformer slipper dock än så länge schablonränta på sina fonder. Bör ändå tas i beaktande att fonderna sänker det egna kapitalet och sålunda möjlighet för skattebesparingsåtgärder såsom räntefördelning och expansionsfond. Syftet med periodiseringsfonder är att fungera som en skatteutjämningseffekt, där de läggs undan vid goda år och återförs vid sämre år.

* Möjlighet att lägga undan till expansionsfond om kapitalunderlaget överstiger 50 000 kr vid årets utgång och sålunda erhålla en åtminstone tidigare likvärdig beskattning som för aktiebolag på 22 %, för den del av resultatet som går att lägga undan. Ju högre eget kapital, desto större del kan läggas på en expansionsfond. Bolagsskatten sänktes från 22 % till 21,4 % för aktiebolag år 2019, dock fick inte expansionsfonden en sänkning, utan planeras blir sänkt först år 2021. Orsaken ska vara att undvika krångliga övergångsregler.

* Möjlighet att använda så kallad räntefördelning, en procentuell beräkning av det egna kapitalet vid början av kalenderåret, där en viss del kan beskattas som för kapital med 30 % istället för med kommunalskatt och egenavgifter. Den delen blir dock inte pensions- eller sjukpenninggrundande. 

* Tidigarelägga inköp av inventarier, för att få ner beskattningsunderlaget för skatter..

Alla företag

Det förekommer ibland att företag betalar in för mycket debiterad preliminärskatt för beskattningsåret. Om ni skickar in en preliminär självdeklaration för år 2019 går det att få tillbaka betald skatt genom en ändrad beräkning för F-skatten tidigare.

Sänkt aktiekapital - vad blir aktiekapitalet?
Avdragsgill jul 2019 - Vad blir avdragen i jul?

Relaterade inlägg

Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2023 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.