Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Skatteplanering inför nytt år 2022

Det är många företag som har bokslut 31 december, så fram tills dess finns möjlighet att skatteplanera beskattningsåret 2021, som tas upp till beskattning år 2022.

En del förslag är återkommande dock med nya värden, så de tål att repeteras. 

Inkomstplanering

* Lön för dem med aktiebolag kan tas ut, upp till brytpunkt för statlig skatt, om du räknar med att ta ut högre lön kommande år, så kan det göras före årsskiftet. Gränsen för när statlig skatt med 20 % börjar betalas är 537 200 kronor för år 2021.

* Beroende på ditt behov i livet kan du lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. 

Nedan inkomster gäller för inkomstår 2021:

PGI: 550 374 kr (Före allmän pensionsavgift), SGI: 380 800 kr, FGI: 476 000 kr.

* Det finns möjlighet att göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet, vilket minskar det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla.        Kriteriet är att inköpen under år 2021 understiger 23 800 kronor.  

* För alla bolagsägare som under år 2021 fyllt 65 år kan om möjligt, vänta med att ta ut lön efter årsskiftet, då arbetsgivaravgifterna då blir 10,21 % mot 31,42 %. Det tillkommer även ett högre grund - och jobbskatteavdrag.

* Arbetsgivaren kan för år 2021 lämna en skattefri gåva, som inte förmånsbeskattas av den anställda, om gåvan ges till samtliga anställda. Gåvans värde får sammantaget inte överstiga 2 000 kr. Gåvan får inte heller lämnas i pengar. 

Fåmansföretagare 

Vid utdelning av kvalificerade aktier finns det två sätt att beräkna gränsbeloppet. Om fåmansbolagsägaren vill undvika beskattning i tjänst och få utdelning beskattad med 20 % i kapital, finns dels förenklingsregeln, dels huvudregeln för att få fram gränsbeloppet. 

Vid förenklingsregeln får aktieägaren under år 2021 tillgodoräkna sig 183 700 kronor, om hen äger alla aktier i bolaget. Till det beloppet får även sparat utdelningsutrymme från tidigare år läggas till som multipliceras med 103 %. 

Huvudregeln bygger på ett antal olika faktorer och räknas för inkomståret 2021 fram så här: 

Omkostnadsbelopp x 9 procent + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 103 procent = årets gränsbelopp. Du får dock bara beräkna och använda lönebaserat utrymme om följande kriterier är sanna: 

1) Du äger minst 4 procent av företaget vid beskattningsårets början (4-procentsspärren). 

2) Du eller en närstående har under 2020 gjort egna löneuttag i företaget med minst 641 280 kronor, alternativt 400 800 kronor plus 5 procent av de totala lönerna i företaget. Summan inkluderar din egen eller närståendes lön (lönekravet). 

Uppfyller du kraven så räknar du sedan fram det lönebaserade utrymmet genom att ta 50 procent av de totala lönerna i företaget under 2020 (löneunderlaget). Det lönebaserade utrymmet får max bli 50 gånger din egen eller en närståendes lön. Med lön menas kontant bruttolön – det vill säga inte förmåner, kostnadsersättningar eller inkomst som ska tas upp i tjänst enligt de särskilda bestämmelser som gäller för fåmansföretag.

Enskild firma och Handelsbolag

Det finns några möjligheter att skjuta fram skatten, dels genom periodiseringsfond, dels genom en expansionsfond. Dessa verktyg kan vara intressanta om du närmar dig 65-års dagen inom något år, eftersom egenavgifterna blir lägre, 10,21 % från och med det år du fyller 65 år. Detsamma gäller för den som tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även högre grundavdrag och jobbskatteavdrag. 

Vidare finns möjlighet att använda reglerna om positiv räntefördelning. Ett sätt att lågbeskatta en procentuell del av vinsten med 30 %. Bör noteras att denna del inte blir sjukpenning eller pensionsgrundande. 


Planera inkomsten - Vill du planera inkomsten år 2...
Skattereduktion - tillfällig skattereduktion under...

Relaterade inlägg

Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2023 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.